7 Nis Saç Ekimi

DHİ(Direct Hair İmplant) yani direk saç ekimi, saç ekimi operasyonunda başarı şansını oldukça yükselten bir uygulamadır. Çünkü FUE tekniği ile saç ekiminde; fazla sayıda saç kökünü, aynı anda nakletmek gerektiği için donör bölgeden alınan kökler, kısa bir süre deri dışında bekler. Bu bekleme neticesinde, bazı kökler canlılığını yitirir. Aynı saçlar deri içine yerleştiğinde ise bir kısmı çıkmaz. Deri içinde kaybolur. DHİ saç ekimi hem saç ekimi işlemini kolay hale getiren, hem operasyon sonucunda iz bırakmayan bir uygulamadır. Bu sebeple de son birkaç yılda tüm dünyada kullanımı artmıştır.

DHİ Saç Ekiminin Uygulanışı

DHİ saç ekimi, FUE tekniğini tamamlayan bir uygulamadır. FUE tekniği ile yapılan saç ekimi operasyonu sırasında, saç derisine kanallar açmak gerekir. Oysa DHİ saç ekimi, kanal açmayı gerektirmeyen, kanama ihtimali bulunmayan bir işlemdir. Sağlıklı yapısı sebebi ile enseye yakın bölgelerden seçilen saç kökleri, özel sivri uçlu cihazlar yardımı ile çıkartılır. Aynı cihazın içindeki saç kökleri, kelleşen bölgelere nakledilir. Saç ekimi sırasında, donör kökler elle temas etmez. Yani oldukça profesyonel şartlarda yapılan, izsiz saç ekimi işlemidir.

DHİ Saç Ekiminin Avantajı

FUE tekniği ile saç ekimini tamamlayan, hatta daha kolay hale getiren DHİ saç ekiminin ayrıcalıkları şu şekilde sıralanabilir;

  • Saç kökleri deri dışında uzun süre beklemediği için, ekilen saç köklerinde kayıp minimuma iner.
  • Saç ekimi operasyonunda, bazen saç kökleri ters şekilde nakledilir. Bu saçlar ise çıktıktan sonra şekil almaz. Oysa DHİ saç ekiminde; saç köklerinin, çıkarıldığı açı korunarak deriye nakledilir. Ters ekim söz konusu olmaz.
  • FUE tekniği ile saç ekiminde, saç derisinde minik yaralar oluşur. Kanal açma işlemi neticesinde oluşan bu kanalların, kabuk bağlayıp dökülmesi 10 gün sürer. Oysa DHİ saç ekimi, kanal açmayı gerektirmeyen, saç köklerinin direk saç derisine nakledildiği bir uygulamadır. Saç ekimi sonrasında iz bırakmaz.
  • FUE tekniği ile saç ekiminden sonra, 10 gün saç derisini korumak gerekir. Fakat DHİ saç ekiminde iz kalmadığı için, saç ekimi sosyal hayatı aksatmaz.
  • Saç ektirdiğinin dışardan fark edilmesini istemeyen kişiler için avantajlıdır. İz kalmadığı için saç ekimi operasyonunun fark edilmesi mümkün değildir.